Algemene Ledenvergadering

donderdag 08 juli 2021

De Algemene Ledenvergadering vindt plaats op donderdag 8 juli om 16.00 uur. 

Hierbij bent u uitgenodigd voor de Digitale Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Business Park Amsterdam Osdorp. Deze vindt plaats op donderdag 8 juli van 16.00 – 17.30 uur via Microsoft Teams. Wij hopen van harte dat u hieraan deelneemt om elkaar toch even digitaal te ontmoeten en bij te praten over de actuele activiteiten omtrent het Business Park.

Graag vernemen wij voor 5 juli a.s. of u (en eventueel uw collega) aan de digitale vergadering wil deelnemen en aan welk e-mailadres ik de uitnodiging kan sturen. U kunt zich aanmelden bij uw parkmanager Dorita Megens via doritamegens@parkmanagement.nl.

Agenda:

1. Opening door voorzitter
2. Voorstellen aanwezigen
3. Bestuurszaken - Voortgang kandidaten bestuur - Uitbreiding vereniging (fase II)
4. Notulen vorige vergadering
5. Financiën - Jaarrekening 2020 - Verslag kascommissie
6. Parkmanagement activiteiten 2021 (ter informatie) - Terugkoppeling gemeente svz dossier veiligheid (overlast) - Veiligheid (Camera project) - KVO-B - Beheer en onderhoud - Duurzaamheid (Energiescans) Terugkoppeling energieteam - Bewegwijzering/Straatmeubilair
7. SADC: - Stand van zaken ontwikkelingen Fase I - Fase II
8. Rondvraag

De notulen van de vorige vergadering en andere relevante stukken zijn vanaf 1 juli te downloaden via de ledenlogin op de website (www.pmamsterdamosdorp.nl).

« Terug

Over Amsterdam Osdorp

Parkmanagementvereniging Business Park Amsterdam Osdorp is een vereniging opgericht voor ondernemers en grondeigenaren op Business Park Amsterdam Osdorp om de gezamenlijke belangen te behartigen en te waarborgen op het gebied van parkmanagement.

A'dam Osdorp

Een stijlvol bedrijvenpark