Algemene leden vergadering 8 juli jl.

  maandag 12 juli 2021

  Er was een goede opkomst tijdens de teamsmeeting en een aantal nieuwe mensen zijn verwelkomd. Korte update: - Er is nog een vacature beschikbaar voor voorzitter van de vereniging. Bij interesse kan contact opgenomen worden met huidige voorzitter of parkmanagement.

  Langdurige verkeershinder op de A9

  woensdag 07 juli 2021

  Vanaf 9 juli a.s. tot en met 25 augustus 2021 zal er grote verkeershinder op de A9 zijn. Er wordt onderhoud aan de weg uitgevoerd ter hoogte van Haarlem, tussen knooppunten Velsen en Raasdorp. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. De A9 wordt niet afgesloten, in beide richtingen blijven twee...

  Onveilige situatie voor medewerker: het móet veiliger

  woensdag 23 juni 2021

  Maandag 14 juni kreeg een medewerkster op ons park te maken met intimidatie bij het tankstation bij de Ookmeerweg. Uiteraard is hier melding van gemaakt.

  Heeft u ook te maken met intimidatie, bedreiging of een andere vorm van overlast, meld dit te allen tijde bij de politie en de gemeente. Uw...

  Indienen van handhavingsverzoek

  dinsdag 08 juni 2021

  Amsterdam heeft met Business Park Amsterdam Osdorp een hoogwaardig bedrijventerrein in huis. Er wordt belang gehecht aan een bepaalde kwaliteit van werkomgeving en daar wordt door de vereniging hard aan gewerkt.

  Offline en Online Friends & Family Shoppingdays

  dinsdag 01 juni 2021

  Op vrijdag 4 en zaterdag 5 juni vinden de OFFLINE shoppingdays plaats bij No Excess. U kunt hiervoor een tijdvak reserveren.

  U vindt No Excess aan de Maroastraat 79 te Amsterdam. Op donderdag 10 juni start de ONLINE sale om 10.00 uur en dit eindigt op maandag 14 juni om 17.00 uur. Klik op de...

  Naar Energiepositief in 2025

  dinsdag 01 juni 2021

  In de zomer van 2020 is BPAO gestart met het Project 'Naar Energiepositief in 2025'. In deze nieuwsbrief informeren wij u over de stand van zaken. Bij 75% van de bedrijven zijn energiescans door Klimaatroute uitgevoerd. In deze scans staan de businesscases van de belangrijkste maatregelen voor uw...

Agenda

Geen agenda items beschikbaar

Over Amsterdam Osdorp

Parkmanagementvereniging Business Park Amsterdam Osdorp is een vereniging opgericht voor ondernemers en grondeigenaren op Business Park Amsterdam Osdorp om de gezamenlijke belangen te behartigen en te waarborgen op het gebied van parkmanagement.

A'dam Osdorp

Een stijlvol bedrijvenpark