Algemene leden vergadering 8 juli jl.

maandag 12 juli 2021

Er was een goede opkomst tijdens de teamsmeeting en een aantal nieuwe mensen zijn verwelkomd.

Korte update:

 • Er is nog een vacature beschikbaar voor voorzitter van de vereniging. Bij interesse kan contact opgenomen worden met huidige voorzitter of parkmanagement.
 • Penningmeester N. Kan licht de jaarrekening 2020 toe. De jaarrekening en de financiĆ«n 2020 zijn besproken met de kascommissie. De kascommissieleden hebben de bevindingen naar de leden toegelicht. Vervolgens is er gestemd over het winstbestemmingsresultaat 2020 en de decharge bestuur over het gevoerde beleid 2020. Respectievelijk zijn de hiervoor genoemde punten met meerderheid van stemmen aangenomen.
 • Dossier veiligheid
  De rapportage van de door de gemeente uitgevraagde gebiedsscan is aan de gemeente opgeleverd. Oplossingen zullen binnen de gemeente besproken en onderzocht worden. Denk hierbij aan afsluitingen van verzinkbare palen, paaltjes om opritten af te sluiten.
  De aanwezige bedrijven deelde de ervaringen m.b.t. veiligheid en overlast. De aanwezige ambtenaren ALV zullen signalen vanuit ondernemers registreren en intern terug te koppelen.

Er is behoefte vanuit de bedrijven dat de projectleider dossier veiligheid R. Valdink in week 29 of 30 een toelichting svz geeft over het dossier.
Handhavingsverzoek is begin juni verstuurd. De Vereniging heeft echter nog geen terugkoppeling ontvangen.

 • De KVO-B hercertificering zal half november 2021 plaatsvinden.
 • De gemeente onderzoekt of oude beheercontracten hersteld kunnen worden.
 • De energieadviseur geeft een update svz vanuit energieteam. De proposities zijn door de adviseur per bedrijf uitgewerkt en toegelicht. Er wordt gewerkt naar de uitvoering van de maatregelen.
 • Voor alle resterende kavels op Business Park Amsterdam Osdorp fase I loopt een reserveringsovereenkomst. Al deze reserveringsovereekomsten worden omgezet in een erfpachtovereenkomst.
  Voor Fase II zijn er 2 reserveringsovereenkomsten getekend. Er is veel interesse voor kavels.
« Terug

Agenda

Geen agenda items beschikbaar

Over Amsterdam Osdorp

Parkmanagementvereniging Business Park Amsterdam Osdorp is een vereniging opgericht voor ondernemers en grondeigenaren op Business Park Amsterdam Osdorp om de gezamenlijke belangen te behartigen en te waarborgen op het gebied van parkmanagement.

A'dam Osdorp

Een stijlvol bedrijvenpark