ALV 13 juni bij Bouwmaat

Wednesday 26 June 2024

De Vereniging kijkt tevreden terug op de ALV, waar gemeente, politie en ondernemers (Fase I en II) goed vertegenwoordigd waren. De samenwerking tussen alle partijen verbetert, wat leidt tot betere communicatie en transparantie. Dit draagt bij aan een verbeterd ondernemersklimaat op het Business Park.


Belangrijkste besproken punten waren de acties om de veiligheid te vergroten, de hotspotaanpak, de ontsluiting en de jaarrekening.

Veiligheid vergroten
Naar aanleiding van brandbrieven zijn er overleggen geweest met de afdeling Openbare Orde en Veiligheid, de afdeling veiligheid N-W, politie en gebiedsmanagement. Dit heeft geleid tot de uitvoering van drie integrale acties door politie en handhaving, en de implementatie van fysieke maatregelen zoals verkeersdrempels en het project Hotspotaanpak.

Hotspotaanpak
Er wordt gekeken naar een mix van maatregelen, zoals private beveiliging in combinatie met politie, en parkeerregulering bij 24-uurs bedrijven. Ook worden de juridische mogelijkheden van 'waarnemingen door burgers' gevolgd door een proces-verbaal onderzocht. Voor het zomerreces organiseert de gemeente een startbijeenkomst met de werkgroep, zodat tijdens de zomerperiode, wanneer de overlast het grootst is, gestart kan worden met een actiegerichte aanpak.

Ontsluiting gebied 
Een ander belangrijk punt betreft de verbetering van de ontsluiting in het gebied. Hiervoor zijn de volgende oplossingen voorgesteld:

  1. Kruispunt Ookmeerweg - Etnastraat: Er komt een nieuw ontwerp met meerdere afslagvakken en een aangepaste afstelling van de verkeerslichten.
  2. Rotonde bij Lijnden: Deze wordt in 2026 omgebouwd tot een turborotonde
  3. Doortrekken van de buslijn
  4. Gekeken wordt naar gedragsverandering in mobiliteit

De Vereniging heeft bij de gemeente de urgentie van deze maatregelen benadrukt.

Jaarrekening
De penningmeester heeft een toelichting gegeven op de jaarrekening 2023. Na deze presentatie hebben de leden het bestuur decharge verleend voor het gevoerde financiƫle beleid over het afgelopen jaar.

Na het formele gedeelte gaf Harco Ebbens van Bouwmaat een presentatie over de activiteiten en de nieuwste vestiging waar we te gast waren. De leden namen deel aan een korte rondleiding en hadden de gelegenheid om te netwerken onder het genot van een hapje en een drankje. We bedanken Bouwmaat hartelijk voor hun gastvrijheid.

« Terug

Agenda

Geen agenda items beschikbaar

Over Amsterdam Osdorp

Parkmanagementvereniging Business Park Amsterdam Osdorp is een vereniging opgericht voor ondernemers en grondeigenaren op Business Park Amsterdam Osdorp om de gezamenlijke belangen te behartigen en te waarborgen op het gebied van parkmanagement.

A'dam Osdorp

Een stijlvol bedrijvenpark