Geslaagde Algemene Ledenvergadering op 7 juli

woensdag 13 juli 2022

Op 7 juli waren de leden van de vereniging te gast in het prachtige nieuwe pand van Studio Anneloes. Er was een grote opkomst wat een goede basis was voor de nodige discussie voor de te bespreken onderwerpen.

Dennis Meerburg gaf een terugkoppeling over de stand van zaken met betrekking tot de verduurzaming van de panden en de beschikbare subsidies. Mocht u meer informatie willen, neem contact op met d.meerburg@sadc.nl of uw parkmanager.
 
Een ander belangrijk onderwerp is dat de vereniging op zoek is naar een nieuwe voorzitter, als alternatief kan een betaalde voorzitter worden aangesteld. Dit kan consequenties hebben op uw parkmanagementbijdrage.

Kavels vergeven
SADC geeft aan dat op Fase I alle kavels zijn vergeven en er gestart zal worden met de bouw op kavel 16 en kavel 1.
 
Belangrijkste onderwerp betreft overlast in het gebied
N.a.v. de resultaten van de gebiedsscan met mogelijke interventies (zie interventiematrix) heeft de gemeente een aantal fysieke verkeermaatregelen in verkeersontwerpen uitgewerkt. Deze verkeersontwerpen werden door de gemeente toegelicht. Er komt een behoorlijke discussie op gang.
In het algemeen is men voor het uitvoeren van de maatregelen, omdat deze waarschijnlijk zullen bijdragen aan vermindering van de overlast. Eén van de belangrijkste punten die door iedereen gedeeld werd, is dat de bedrijven graag een plan willen met intensief handhaven door politie en handhaving. Deze in een kort tijdsbestek met regelmaat herhalen.

Avondschouw
N.a.v. de avondschouw heeft de gemeente gemaaid op de locaties waarbij verkeersonveilige situaties ontstaan (zie foto's website). Echter is het zo dat hier veel en langdurig meldingen over gemaakt moeten worden.
De vereniging heeft nu nog aanvullend gemaaid zodat hekwerken open en dicht kunnen, kunstwerken zichtbaar blijven en er geen hinder van overgroei op de private kavels plaatsvindt.
Met de afdeling Beheer van de gemeente zijn helaas nog geen gewenste resultaten geboekt.

Rondleiding 
Eigenaar Jan-Willem van Loon van Studio Anneloes gaf aansluitend aan de ALV een interessante rondleiding.
Wij danken gastheer Studio Anneloes voor de gastvrijheid.
Mocht u vragen hebben over de ALV, wendt u zich dan tot uw parkmanager.

« Terug

Over Amsterdam Osdorp

Parkmanagementvereniging Business Park Amsterdam Osdorp is een vereniging opgericht voor ondernemers en grondeigenaren op Business Park Amsterdam Osdorp om de gezamenlijke belangen te behartigen en te waarborgen op het gebied van parkmanagement.

A'dam Osdorp

Een stijlvol bedrijvenpark