Hotspotaanpak: Autorecreanten of beren op de weg?

dinsdag 16 april 2024

Op 28 maart kwamen ondernemers, gemeente en designers samen op de Expo voor de hotspotaanpak. Zo'n 30 deelnemers waren aanwezig.

Na een gezamenlijke maaltijd openden Cherish Lont (gebiedsmakelaar) en Peter van de Vliet (regisseur schoon, heel en veilig) de avond. Myrthe Krepel (social designer) lichtte de pilot autorecreatie toe. Deelnemers werden verdeeld in groepen om te bespreken wanneer de pilot een succes is en wat mogelijke obstakels kunnen zijn. Het hoofddoel is het ontwikkelen van een mix van fysieke maatregelen, duidelijke handhaving en contact maken met jongeren. Alle deelnemers reageerden overwegend positief op de gekozen aanpak.

Vanuit de gemeente zal nu een werkgroep worden opgezet om in samenspraak met elkaar actiegericht en lerend uit te vinden wat werkt.

« Terug

Over Amsterdam Osdorp

Parkmanagementvereniging Business Park Amsterdam Osdorp is een vereniging opgericht voor ondernemers en grondeigenaren op Business Park Amsterdam Osdorp om de gezamenlijke belangen te behartigen en te waarborgen op het gebied van parkmanagement.

A'dam Osdorp

Een stijlvol bedrijvenpark