Naar Energiepositief in 2025

dinsdag 01 juni 2021

In de zomer van 2020 is BPAO gestart met het Project 'Naar Energiepositief in 2025'. In deze nieuwsbrief informeren wij u over de stand van zaken. Bij 75% van de bedrijven zijn energiescans door Klimaatroute uitgevoerd. In deze scans staan de businesscases van de belangrijkste maatregelen voor uw bedrijf.

Donderdag 29 april werd een webinar georganiseerd over een nieuwe provinciale subsidies. Collega-ondernemer Rembrandt de Vries van Amsterdam Drukwerkservice vertelde daar over de energiemaatregelen die hij heeft genomen. De provincie gaf in het webinar informatie over een nieuwe subsidie voor maatregelen voor energiebesparing, gebruik en opwek van duurzame energie aan een bedrijfsgebouwen. Je moet het aanvragen in een samenwerkingsverband van minimaal 3 ondernemers en/of vastgoedeigenaren. Dat kunnen wij als projectgroep helpen organiseren. De subsidie bedraagt

  • 10% van de subsidiabele kosten voor zonnepanelen (zon-PV)
  • 20% van de subsidiabele kosten voor de overige energiemaatregelen

Het maximum subsidiebedrag per aanvraag van minimaal 3 bedrijven is € 200.000,--.
Heeft u interesse? Meld u aan bij Dorita Megens

« Terug

Agenda

Geen agenda items beschikbaar

Over Amsterdam Osdorp

Parkmanagementvereniging Business Park Amsterdam Osdorp is een vereniging opgericht voor ondernemers en grondeigenaren op Business Park Amsterdam Osdorp om de gezamenlijke belangen te behartigen en te waarborgen op het gebied van parkmanagement.

A'dam Osdorp

Een stijlvol bedrijvenpark