Wat gebeurt er met uw klachten en meldingen?

dinsdag 08 augustus 2023

Gebiedsbeheerder, gebiedsmakelaar en Parkmanagement hebben samen naar aanleiding van lang openstaande meldingen geschouwd op het Business Park en omgeving.

U maakt een melding, en nu?
Uw klacht of melding komt binnen bij de gemeente en wordt verspreid naar de desbetreffende afdelingen die daarvoor verantwoordelijk zijn. Komen zij op de locatie en behoort het aangetroffen afval niet tot deze afdeling, dan wordt dit vaak niet meegenomen. Intern zou dit gecommuniceerd moeten worden naar de juiste afdeling, maar de ervaring leert dat dit niet gebeurt en dat de melding niet verder wordt afgehandeld.

Heeft u een melding gemaakt en ziet u dat er na een week niets gebeurd is? Meld het dan alsnog bij uw parkmanager Dorita Megens

Blijf sowieso melden, vraag om een terugkoppeling en stuur de melding naar de parkmanager. Melden kan via de de gemeente Amsterdam of via de BuitenBeterApp. Met de gemeente worden langdurig openstaande punten besproken en gekeken hoe de afhandeling verbeterd kan worden.

 

 

« Terug

Over Amsterdam Osdorp

Parkmanagementvereniging Business Park Amsterdam Osdorp is een vereniging opgericht voor ondernemers en grondeigenaren op Business Park Amsterdam Osdorp om de gezamenlijke belangen te behartigen en te waarborgen op het gebied van parkmanagement.

A'dam Osdorp

Een stijlvol bedrijvenpark