Wisseling gebiedsmakelaar

dinsdag 07 september 2021


Na ruim 6 jaar heeft Nikki Weeling als betrokken gebiedsmakelaar per 1 september jl. afscheid genomen van o.a. Business Park Amsterdam Osdorp. Ze maakt de overstap in dezelfde functie als gebiedsmakelaar naar een ander deel van Nieuw-West.
 
Haar opvolger is Hein de Ruijter. Hein is een ervaren gebiedsmakelaar uit gebiedsteam Osdorp met al enige voorkennis over De Punt, omgeving Ookmeer/Lutkemeer.
Er vindt een goede overdracht plaats en Nikki zal het komende KVO-B overleg nog aanwezig zijn.
 
Contact gegevens nieuwe gebiedsmakelaar:
Hein de Ruijter
M: 06 5310 6389
E: h.ruijter@amsterdam.nl
Aanwezig: maandag t/m donderdag

 
We danken Nikki voor haar enorme inzet en betrokkenheid en wensen haar succes in haar nieuwe functie.
Hein van harte welkom, samen op weg naar een constructieve samenwerking.

Even een update wat een gebiedsmakelaar voor u kan betekenen?

Een gebiedsmakelaar werkt in een gebiedsteam en zorgt dat integraal en in samenhang gewerkt wordt aan de opgaven en kansen van het gebied. Zij stellen prioriteiten in samenwerking met partijen van binnen en buiten de gemeentelijke organisatie. Het Gebiedsteam is hiermee zowel ambassadeur als aanjager voor de veranderende rol van de overheid in het betreffende gebied. Het Gebiedsteam zorgt ervoor dat de uitvoering van centraal stedelijk beleid aansluit bij de opgaven uit de lokale samenleving.

De Gebiedsmakelaar richt zich op het ophalen van signalen in zijn/haar gebied (wijk), het bevorderen van de samenwerking tussen verschillende partners, organisaties en bewoners en de uitvoering van het gebiedsplan. Hij of zij heeft enerzijds een schakelfunctie tussen ‘binnen en buiten’ en anderzijds een voorbeeldfunctie voor de nieuwe gebiedsgerichte manier van werken in de gemeentelijke organisatie. Hij of zij kijkt met een integrale blik naar het gebied en zorgt er voor dat ook complexe vraagstukken gezamenlijk met partners in het gebied geagendeerd en uitgevoerd worden.

De Gebiedsmakelaar stelt samen met partners
, bewoners en ondernemers de gebiedsagenda en het gebiedsplan vast voor zijn/haar gebied (wijk) en vertaalt de gebiedsagenda naar concrete acties. De Gebiedsmakelaar is verantwoordelijk voor het aanjagen en de monitoring van programma’s, projecten en activiteiten vanuit de opgaven uit het gebied. Tevens informeert hij of zij de gebiedsmanager en bestuurders over de opgaven en is de gesprekspartner voor de bestuurders over het gebied. De gebiedsmakelaar vervult zo een belangrijke rol in het ontwikkelen van het gebiedsgericht werken en de gemeentelijke gebiedscyclus.

« Terug

Agenda

Geen agenda items beschikbaar

Over Amsterdam Osdorp

Parkmanagementvereniging Business Park Amsterdam Osdorp is een vereniging opgericht voor ondernemers en grondeigenaren op Business Park Amsterdam Osdorp om de gezamenlijke belangen te behartigen en te waarborgen op het gebied van parkmanagement.

A'dam Osdorp

Een stijlvol bedrijvenpark