Zeer geslaagde digitale ALV

  dinsdag 08 december 2020

  De digitale Algemene Ledenvergadering van 7 december jl. is goed bezocht en het volgende is o.a. besproken: Plan van aanpak n.a.v. brandbrief, BPAO Energie positief en de Ledenbijdrage. De leden is gevraagd of zij als lid instemmen met de wijziging in de begroting betreffende de ledenbijdrage en met...

  Veelvuldig melden help wél! 

  woensdag 02 december 2020

  Maandag 30 november jl. heeft er een KVO-B werkgroepoverleg plaatsgevonden waarbij gemeente en politie nogmaals vragen om meldingen (van welke vorm van overlast dan ook) te maken. Dit is het systeem waarop beiden organisaties kunnen acteren. En veelvuldig melden helpt wel.

  42 bomen erbij

  woensdag 18 november 2020

  Business Park Amsterdam Osdorp maakt een verduurzamingsslag door middel van een publiek-private samenwerking (gemeente, de ondernemers, Parkmanagement en ontwikkelaar SADC) door o.a. het inmiddels gestarte energieproject. Ook de buitenruimte krijgt een extra groene impuls. Deze winter worden er maar...

  Update aanpak overlast op park

  woensdag 18 november 2020

  Naar aanleiding van de brandbrief aan de gemeente heeft er al een paar keer een veiligheidsoverleg plaatsgevonden waarin een aantal ondernemers, diverse afdelingen van de gemeente, ontwikkelaar en politie deelnamen.

  Test (gratis) de weerbaarheid van uw medewerkers tegen een phishingaanval

  woensdag 18 november 2020

  Het doel van een phishingtest is dat uw medewerkers de gevaren van phishing beter leren herkennen en zich veiliger gaan gedragen. (Het is natuurlijk niet de bedoeling dat uw medewerkers vooraf op de hoogte zijn van deze test.)

  Nieuwe bereikbaarheidskaart voor uw medewerkers

  woensdag 28 oktober 2020

  In de werkgroep KVO-B (Keurmerk Veilig Ondernemen – Bedrijventerreinen) is besproken dat niet alleen de contactpersonen van de bedrijven moeten weten wie ze moeten bereiken, maar dat alle medewerkers een bijdrage kunnen leveren aan de veiligheid en leefbaarheid van het terrein.

Agenda

Over Amsterdam Osdorp

Parkmanagementvereniging Business Park Amsterdam Osdorp is een vereniging opgericht voor ondernemers en grondeigenaren op Business Park Amsterdam Osdorp om de gezamenlijke belangen te behartigen en te waarborgen op het gebied van parkmanagement.

A'dam Osdorp

Een stijlvol bedrijvenpark